Don Bosco OuderContactSysteem        


Persoonlijke gegevens
"; ?> "; ?> "; ?>
"; ?>
Vrije uren
Bezet
Eigen afspraken
Gegevens gekozen leerling
"; ?> "; ?> "; ?>
"; ?>
Om een afspraak te maken klik je het gewenste vakje aan.
Je kan deze afspraak weer verwijderen door er nog eens op te klikken.
Plaats uw afspraken liefst zo vroeg mogelijk.

Bij het verlaten van het scherm worden uw afspraken opgeslagen.
Reserveren ten laatste op:".$row['uur']."
"; } echo ""; //als leerkracht is ingelogd mag er ook geen afspraak worden aangepast (en als de eindatum verstreken is ook niet) $query = "SELECT leerlingen.leerlingID, leerlingen.achternaam, leerlingen.voornaam, leerlingen.gebruikersnaam, leerkracht.leerkracht, leerkracht.leerkrachtID, klas.vak, klas.klas FROM ((leerlingen INNER JOIN klas ON leerlingen.klas = klas.klas) INNER JOIN leerkracht ON klas.leerkrachtID = leerkracht.leerkrachtID) WHERE leerlingen.gebruikersnaam='".$gekozenLeerling."'"; $result = mysql_query($query); while($row = mysql_fetch_array($result)) { $currLeerling = $row['leerlingID']; if($laatsteLeerkracht == $row['leerkrachtID']) { echo " ".$row['vak']; } else { if($laatsteLeerkracht != "") { echo ""; $query2 = "SELECT a.leerkracht, a.leerling, a.wanneer, l.leerkracht as cleerkracht FROM afspraken a, leerkracht l WHERE l.leerkrachtID = a.leerkracht AND a.leerkracht = '".$laatsteLeerkracht."'"; $result2 = mysql_query($query2); while($row2 = mysql_fetch_array($result2)) { $cleerkracht = $row2['cleerkracht']; if($row2['leerling'] == 0) { if($stopaanpassen == '1'){ echo ""; }else { echo ""; } } else if($row2['leerling'] == $currLeerling) { if($stopaanpassen == '1'){ echo ""; }else { echo ""; } } else { echo ""; } } echo ""; } echo ""; echo ""; }else{ echo ""; } } else if($row3['leerling'] == $currLeerling) { if($stopaanpassen == '1'){ echo ""; }else{ echo ""; } } else { echo ""; } } echo ""; ?>
"; echo $row['leerkracht']." - ".$row['vak']; } $laatsteLeerkracht = $row['leerkrachtID']; } $aantal = ($eindUur - $beginUur) * 6; $query3 = "SELECT a.leerkracht, a.leerling, a.wanneer, l.leerkracht as cleerkracht FROM afspraken a, leerkracht l WHERE l.leerkrachtID = a.leerkracht AND a.leerkracht = '".$laatsteLeerkracht."'"; $result3 = mysql_query($query3); while($row3 = mysql_fetch_array($result3)) { $cleerkracht = $row3['cleerkracht']; if($row3['leerling'] == 0) { if($stopaanpassen == '1'){ echo "


Afdrukken
" ?>
Leerling Klas Uur

Deze leerkracht afdrukken
" ?>

Made by Digital Boost
Copyright 2011. All rights reserved.

Einde reservatie